Staráme sa!

Naša zodpovednosť voči spoločnosti znamená aj robiť marketing v našom podnikaní etickým a zodpovedným spôsobom a demonštrovať našu túžbu byť otvorený a čestný voči všetkým zákazníkom, zamestnancom, dodávateľom a širokej verejnosti.

V Top Grafite sme presvedčení, že byť dobrým členom korporácie nie je len robiť správne veci; je to aj prinášať úžitok našim zákazníkom, našim zamestnancom a našej firme. To robí z firmy žiaduce miesto pre prácu, posilňuje atraktívnosť našich produktov a zvýrazňuje náš imidž u zákazníkov a susedov v komunite.
Naša firma sa riadi určitými principiálnymi hodnotami a nadšením: pre našich zákazníkov, našich ľudí, výsledky korporácie a svet okolo nás. Výsledky korporácie popisujú ako vzájomne pôsobíme na spoločnosť a životné prostredie.
Firma Top Grafit je pevne zaviazaná k sociálnej zodpovednosti a sponzorským programom týkajúcim sa podporovania vzdelávania, kultúry a najmä športu.