Grafit pre výrobu technického a užitkového skla

Aplikácia grafitu a grafitových výrobkov pri procese výroby priemyselného a úžitkového skla ma niekoľko výhod.

Všetky naše grafitové výrobky majú vysokú tepelnú odolnosť, trvácnosť a neabsorpčné vlastnosti.

Tie zabezpečujú kvalitu a funkčnosť grafitových súčiastok v náročných pracovných podmienkach bez rizika poškodenia skleneného polotovaru.

Vysoko kvalitné grafitové výrobky z našej ponuky požiadavky sklárskeho priemyslu spĺňajú.

Máme veľké skúsenosti s výrobou a opracovaním grafitových výrobkov používaných pri manipulácií so sklom a obrábaní skla. Ide hlavne o grafitové tesnenia, úchytky, valce, kladky a iné.

Grafit pre oblasť výroby skla:

  • grafitové úchytky
  • lubrikačné valce
  • formy
  • dopravníky
  • kladky
  • iné grafitové výrobky