Grafitové a uhlíkové výrobky

Výrobný program firmy Top Grafit zahŕňa širokú škálu uhlíkových a grafitových výrobkov. Pre lepšiu orientáciu v portfóliu našich výrobkov, rozdelili sme naše produkty do skupín podľa spôsobu ich použitia v danom priemyselnom odvetví:

Výrobky z grafitu

Výrobky z grafitu sa používajú pri výrobe a spracovaní kovov, v strojárstve, v spracovateľskom priemysle. Výrobky sú vyhotovované na základe dokumentácie zákazníka.