Grafitové izolácie a tienenia

V súvislosti s vysokoteplotnými zariadeniami ponúka Top Grafit aj grafitové izolačné materiály ako sú grafitové tesniace dosky, tepelné štíty, tienenia, susceptory a iné. Keďže existuje veľké množstvo izolačných materiálov, čistota použitého materiálu a atmosféra v zariadení sú kľúčovými faktormi pri výbere toho správneho typu.

Grafitové izolácie sa vyznačujú výbornými technickými vlastnosťami, ako napr .:

  • nízka tepelná vodivosť
  • nízka prašnosť
  • dlhá životnosť
  • vysoká teplotná odolnosť

Grafitové tesniace dosky sa vyrábajú v niekoľkých prevedeniach:

Ponúkame nasledovné:

  • grafitové izolácie mäkké s hrúbkou 5 a 10 mm aj tvrdené, čisté alebo laminované
  • grafitové izolačné a tesniace dosky tvrdené, laminované grafitovou fóliou alebo CFC. Grafitové fólie a CFC sa používajú na ochranu proti mechanickému poškodeniu
  • tepelné štíty a ochrany
  • CFC U a L profily, pásy a platne rôznych hrúbok a typov
  • tienenia
  • susceptory