Grafitové kelímky pre tavenie zlata, striebra a volfrámu

Top Grafit ponúka riešenia aj v oblasti výroby drahých a ťažkotaviteľných kovov s vysokou teplotou topenia ako tavenie striebra, zlata a volfrámu. Vďaka dlhoročnej spolupráci so zlatníckymi firmami a mincovňami dokážeme ponúknuť grafitové výrobky z najvhodnejšieho materiálu pre dosiahnutie maximálnej kvality.

Svoje úplne nezastupiteľné miesto v priemysle majú uhlíkové a grafitové výrobky všade tam, kde sú potrebné materiály s vysokou tepelnou odolnosťou.

Taktiež spolupracujeme s firmami zaoberajúcimi sa tavením a výrobou volfrámu a volfrámových vlákien, kde sa pri teplotách tavenia cca 3400 ̊C naplno prejavia vlastnosti grafitu - tepelná stálosť a neochota reagovať s ostatnými prvkami.

Pre oblasť tavenia kovov ponúkame grafitové výrobky:

  • grafitové tégliky (kelímky) na tavenie
  • lodičky
  • kastlíky
  • komory

Grafitový taviaci kelímok odolá vysokým teplotám, 
preto sa využívajú pri tavení zlata a striebra.

Vysoko čisté grafitové tégliky a kelímky pre tavenie zlata, striebra, volfrámu a pod.

  • Grafit je zárukou dlhodobej životnosti a vysokej kvality taviacich kelímkov, u ktorých tiež vďaka grafitu dochádza k menšej tvorbe usadenín. Grafit sa tiež používa ako krycí materiál pre vysoko kvalitný tavený kov.
  • Taviaci kelímok sa skladá z čistého grafitu a je tak prvou voľbou pri taviacich procesoch, pretože zaisťuje vysokú tepelnú odolnosť. Pomocou grafitu je dokonca možné tavenie striebra a zlata.
  • Grafitové kelímky sa používajú na odlievanie kovov a tavenie zlata, striebra, volfrámu.