Grafitové elektródy pre elektroerozívne obrábanie EDM

Grafit pre svoje nesporné výhody je vhodný pre elektroerozívne obrábanie. Grafitové elektródy sa používajú na výrobu lisovacích dielov najmä pre spotrebný priemysel.

Grafitové elektródy pre elektroerozívne obrábanie

 

Elektroerozívne obrábanie a grafit

V dobe vzniku elektroerozívneho obrábania sa ako materiál pre výrobu elektród používala meď. Grafit sa dostal k slovu približne o tridsať rokov neskôr. Na základe používania čoraz sofistikovanejších generátorov impulzov v elektroerozívnych hlbičkách však dnes prevažuje grafit. Používaním grafitových elektród pri erodovaní je zaručená vyššia produktivita obrábania, zvýšený podiel automatizácie vo výrobe a dosiahnutie nemalých úspor nákladov v krátkom časovom horizonte. Medzi prednosti grafitových elektród patria relatívne nízka hmotnosť, ľahšia opracovateľnosť a menšie opotrebenie, vysoká rozmerová stabilita, tepelná zaťažiteľnosť a vyšší úberový výkon.

Grafitové elektródy

  • Grafit je vďaka svojim špecifickým vlastnostiam ideálnym materiálom na výrobu elektród.

Využitie grafitových elektród

  • Grafitové elektródy sa využívajú pre výrobu foriem, nástrojov a náhradných dielov hlavne pre spotrebný priemysel.

Výhody grafitu

  • 4-krát nižšia tepelná roztažnosť ako meď čo zabezpečuje lepšej presnosti elektroerozívneho obrábania
  • možnosť výroby tenkostenných elektród, čo meď neumožnuje
  • 5-krát nižšia hustota, čiže elektróda rovnakých rozmerov je 5-krát ľahšia ako medená
  • možnosť obrábania 4-krát vyššou reznou rýchlosťou, čo rapídne skracuje dobu výroby elektródy
  • tenkostenné elektródy sa používaním nedeformujú, keďže v grafite nedochádza k vnútornému pnutiu
  • vykazuje menšie opotrebenie, čo umožnuje dlhší čas erodovania a tým eliminuje potrebu výmeny elektródy a nutnosť nadpájania počas procesu
  • umožňuje vyiskrovanie ostrejších hrán

Porovnanie časov a nákladov na výrobu formy pomocou medenej a grafitovej elektródy

 

GRAFIT vs. MEĎvýroba formy medenou elektródouvýroba formy GRAFITOVOU elektródou
čas (hod) cena (EUR)čas (hod) cena (EUR)
cena materiálu na elektródu67 57
frézovanie elektródy3:00 1800:4545
ohraňovanie0:10 10
erózia pri výrobe formy4:50 2422:25 121
OPRACOVANIE JEDNEJ FORMY8:00 hod 499 EUR3:10 hod 223 EUR