Využitie grafitu v rôznych aplikáciách

Grafit a jeho spracovanie v rôznej kvalite je používaný v mnohých priemyselných oblastiach. 

Pretože sa snažíme poskytnúť našim zákazníkom kompletný sortiment dodávame grafitové materiály pre rôzne aplikácie: