Grafitové komponenty pre výrobu hliníka a zlievanie neželezných kovov

Vzhľadom na veľmi dobrú tepelnú odolnosť grafitu, používa sa tento materiál a produkty z grafitu pri výrobe hliníka, hliníkových polotovarov a zlievaní iných neželezných kovov.

Navyše použitím grafitových kokíl, miešadiel a odlievacích foriem sa zabraňuje kontaminácii zliatiny kovom z ktorého by musel byt daný prípravok vyrobený.

Garancia kvality našich výrobkov je zaistená výrobou na CNC riadených strojoch a použitím grafitových materiálov s antioxidačnou impregnáciou.

primárna výroba hliníka

 • grafitové miešadlá
 • čerpadlá
 • 2 a viacdielne

zlievanie AL

 • grafitové injekčné systémy - určené k čisteniu roztaveného hliníka pre rôzne typy zariadení a systémov

AL polotovary

 • grafitové matrice
 • grafitové kokily
 • grafitové tesnenia
 • výbehové polia

Tlakové odlievanie iných neželezných kovov (Au, Cu, Ms, liatiny)

 • kryštalizátory a grafitové kokily (jedno a viacdielne, pre drôty, rúrky, pásy, profily, konusové, bombírované a rovné)
 • taviace grafitové tégliky všetkých veľkostí a tvarov (so spodným výpustom, bočným výpustom a s vylievacím hrdlom)
 • kladky