Vyhrievacie grafitové tyče

Grafitové ohrievače všetkých veľkostí a tvarov

U všetkých vyhrievacích telies vzrobených v Top Grafite sú počítané, merané a kontrolované odpory. Rozmery vyhrievacích telies sú upravené tak, aby zodpovedali toleranciám udaného odporu. Merací protokol je samozrejmosťou. Ponúkame výrobu vyhrievacích telies a nahrievačov rôznych tvarov, veľkostí a materiálov.

Ponúkame:

  • grafitové a CFC nahrievače
  • vyhrievacie grafitové tyče
  • segmenty
  • dizajn, simulácia a odborné poradenstvo v oblasti odporového vyhrievania

Informácie a cenová ponuka - výroba vyhrievacích telies z grafitu