Grafitové ohrievače všetkých veľkostí a tvarov

U všetkých vyhrievacích telies vzrobených v Top Grafite sú počítané, merané a kontrolované odpory. Rozmery vyhrievacích telies sú upravené tak, aby zodpovedali toleranciám udaného odporu. Merací protokol je samozrejmosťou. 

Ponúkame ohrievacie telesá a nahrievače, ktoré vyrábame v rôznych tvaroch, veľkostiach a materiáloch.

Ponúkame:

  • grafitové a CFC nahrievače
  • vyhrievacie grafitové tyče
  • segmenty, rôzne ohrievacie telesá
  • dizajn, simulácia a odborné poradenstvo v oblasti odporového vyhrievania