Grafit pre priemyselné spekanie a práškovú metalurgiu

Grafitové dielce aplikované v spekacích procesoch vo forme dosiek a téglikov sa zvyčajne používajú na výrobu priemyselných nástrojov.

Tieto procesy vyžadujú použitie grafitu najmä kvôli jeho špecifickým vlastnostiam ako sú tepelná a oxidačná odolnosť, vysoká tvrdosť a mechanická pevnosť.

Grafitové dosky

Dosky na báze grafitu sú vhodné pre najnáročnejšie priemyselné použitie.

Vďaka vysokej teplotnej stálosti a schopnosti odolať väčšine chemikálií sú vhodné všade tam kde vláknitogumové dosky nevyhovujú.

Grafitové podložky pre spekanie

Dokážeme vyrobiť rozličné typy a tvary spekacích foriem podľa Vašich špecifických požiadaviek.

Pre spekacie procesy vyrábame:

  • grafitové tégliky a matrice
  • spekacie grafitové dosky
  • podpery
  • grafitové formy a podložky
  • rolovacie dráhy