Vysokoteplotné aplikácie

Vo výrobných procesoch, kde vysoká teplota predstavuje dôležitý parameter, je uplatnenie niektorých konvenčných materiálov obmedzené alebo priam vylúčené. Niektoré kovy síce dokážu odolávať vysokým teplotám aj nad 1,000°C, ale často zlyhávajú v oblasti životnosti a čistoty prostredia.

Grafitové materiály pre vákuové pece a taviace zariadenia

Práve tu majú grafitové a CFC materiály výhodu oproti iným materiálom. V danej oblasti sa sústredíme najmä na výrobu súčiastok pre vákuové pece, taviace a spekacie zariadenia. Osobitne ponúkame vyhrievacie tyče, telesá a segmenty ako aj grafitové izolácie, grafitové fólie, spojovací materiál a iné.

Grafitové výrobky pre vysokoteplotné aplikácie:

vykurovacie tyče a vykurovacie segmenty, nahrievače a vykurovacie segmenty, prívody prúdu, podpery, nosníky, komory, spekacie formy, grafitové tégliky, grafitové kelímky, dosky, grafitové izolácie, grafitové fólie, tepelné ochrany a tienenie, susceptory, CFC profily, dosky, obklady, podložky, CFC skrutky a matice

Grafitové kelímky sú používané ako nádoby, ktoré sa priamo dotýkajú spracovávaných látok pri tavení, čistení kovov, neželezných kovov, drahých kovov a nekovových materiálov. Vzľadom k ich dobrej elektrickej a magnetickej vodivosti sa používajú grafitové materiály aj ako ohrievače, ktoré premieňajú elektrinu na energiu. 

Informácie a cenová ponuka - Výroba súčiastok pre vákuové pece, taviace a spekacie zariadenia