Vysokoteplotné aplikácie

Vo výrobných procesoch, kde vysoká teplota predstavuje dôležitý parameter je uplatnenie niektorých konvenčných materiálov obmedzené alebo priam vylúčené.

Niektoré kovy síce dokážu odolávať vysokým teplotám aj nad 1,000°C, ale často zlyhávajú v oblasti životnosti. Práve tu majú grafitové a CFC materiály výhodu oproti iným materiálom.

V danej oblasti sa sústredíme najmä na výrobu súčiastok pre vákuové pece, taviace a spekacie zariadenia. Osobitne ponúkame vyhrievacie telesá a segmenty ako aj izolácie, spojovací materiál a iné.