Priemyselné aplikácie

Grafit je vďaka svojim excelentným a univerzálnym vlastnostiam často používaným materiálom takmer v každom odvetví priemyslu. Či už je to sklársky, chemický, automobilový, zlievarenský alebo potravinársky priemysel, grafitové súčiastky nachádzajú svoje uplatnenie vo všetkých týchto oblastiach. Často krát sú naše výrobky súčasťou iných zariadení alebo výrobných procesov a ovplyvňujú tak celkovú kvalitu priemyselných produktov, ktorá je veľmi dôležitá pre konečného spotrebiteľa. V tejto oblasti sa sústredíme najmä na oblasť zlievania neželezných kovov, výroby hliníka, tvrdokovových nástrojov, priemyselného a úžitkového skla, PVD a CVD povlakovanie, chemický priemysel a iné.

Grafitové výrobky pre priemyselné aplikácie:

grafitové směšovače, čerpadla, formy, grafitové krystalizátory a grafitové kokily, tavicí lodičky a formy, grafitové elektrody, spekací podložky, razníky, formovací matrice, nosníky, přívody proudu, děrované podložky, lubrikační válce, anódové desky, blokové tepelné výměníky.

Informácie a cenová ponuka - Grafitové výrobky pre priemyselné aplikácie