Polovodičové aplikácie

V oblasti výroby polovodičov a súčiastok pre solárne technológie sa kladú vysoké nároky najmä na čistotu použitých materiálov a presnosť opracovania.

Práve čistota grafitových materiálov je kľúčovým faktorom, ktorý ovplyvňuje ďalšie technologické postupy. Nami vyrábané grafitové a CFC súčiastky obe tieto podmienky spĺňajú.

Či už sú to vyhrievacie telesá, tégliky, držiaky alebo súčasti iných mechanizmov (napríklad zariadení na ťahanie monokryštálov kremíka pomocou CZ metódy), prípadne iné polovodičové technológie, naše výrobky sú vyrábané tou najmodernejšou technológiou z vysoko čistých materiálov.