Mechanické aplikácie

Keďže vlastnosti grafitu a CFC materiálov môžu byť prispôsobované konkrétnym potrebám, našli tieto materiály a výrobky vyrobené z týchto materiálov svoje uplatnenie aj v oblastiach vyžadujúcich nízky koeficient trenia, tepelnú odolnosť a samomazné schopnosti.
Preto sa používajú ako súčasti vodných turbín, čerpadiel, spaľovacích motorov atď.

Pre mechanické aplikácie vieme vyrobiť grafitové ložiská, tesnenia, grafitové podložky, kladky, skrutky, matice a iné súčiastky ktoré svojimi parametrami spĺňajú tie najprísnejšie kritéria. 

grafitové tesnenia a podložky

Grafitové súčiastky pre mechanické aplikácie:

Grafitové tesnenia, grafitové ložiská, tesniace segmenty do turbín, upchávky, lopatky, piestiky, kladky, skrutky, matice, podložky.