Mechanické Aplikácie

Uhlíkové a grafitové výrobky pre mechanické aplikácie

Keďže vlastnosti grafitu a CFC materiálov môžu byť prispôsobované konkrétnym potrebám, našli tieto materiály a výrobky vyrobené z týchto materiálov svoje uplatnenie aj v oblastiach vyžadujúcich nízky koeficient trenia, tepelnú odolnosť a samomazné schopnosti.

Preto sa používajú ako súčasti vodných turbín, čerpadiel, spaľovacích motorov atď.

Pre mechanické aplikácie vyrábame grafitové ložiská, tesnenia, podložky, kladky, skrutky, matice a iné súčiastky ktoré svojimi parametrami spĺňajú tie najprísnejšie kritéria.

grafitové tesnenie