Mechanické aplikácie

Keďže vlastnosti grafitu a CFC materiálov môžu byť prispôsobované konkrétnym potrebám, našli tieto materiály a výrobky vyrobené z týchto materiálov svoje uplatnenie aj v oblastiach vyžadujúcich nízky koeficient trenia, tepelnú odolnosť a samomazné schopnosti.
Preto sa používajú ako súčasti vodných turbín, čerpadiel, spaľovacích motorov atď.
Pre mechanické aplikácie vieme vyrobiť grafitové ložiská, tesnenia, podložky, kladky, skrutky, matice a iné súčiastky ktoré svojimi parametrami spĺňajú tie najprísnejšie kritéria. 

Grafitové součástky pro mechanické aplikace:

těsnění, grafitové ložiska, těsnící segmenty do turbín, ucpávky, lopatky, pestíky, kladky, šrouby, matice, podložky